fontello-social font demo

icon-youtube0xe800
icon-facebook-circled-10xf051
icon-instagram-10xf31e
icon-instagram0xf32d